عطاءاله جوکار شهردار لامرد

 ...

آگهي مناقصه اجرای دیوار ساحلی رودخانه های سطح شهر

آگهي مناقصه اجرای دیوار ساحلی رودخانه های سطح شهر

آگهی مناقصه اجرای دیوار ساحلی سطح شهر لامرد
آگهی مناقصه اجرای تک لبه سطح شهر

آگهی مناقصه اجرای تک لبه سطح شهر

 آگهي مناقصه اجرای تک لبه سطح شهر
بازدید کارشناسان دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس از شهرداری لامرد

بازدید کارشناسان دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس از شهرداری لامرد

بازدید کارشناسان دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس از شهرداری لامرد
 آگهي مناقصه اجرای دیوار ساحلی رودخانه های سطح شهر

آگهي مناقصه اجرای دیوار ساحلی رودخانه های سطح شهر

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 2 صورتجلسه شماره 96 تاریخ 18/02/1400 شوراي اسلامي شهر لامرد ، اجراي دیوار ساحلی رودخانه های سطح شهر را به بخش خصوصي واگذار نمايد .
آگهي مناقصه آسفالت معابر

آگهي مناقصه آسفالت معابر

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 2 صورتجلسه شماره 96 مورخ 18/02/1400 شوراي اسلامي شهر لامرد ، اجراي آسفالت معابر سطح شهر را به بخش خصوصي واگذار نمايد .


کارشناسان استانداری ، امور شهری

بازدید کارشناسان دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس از شهرداری لامرد

بازدید کارشناسان دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس از شهرداری لامرد...

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group