مهندس مهدی کشتکار شهردار لامرد

 ...

آگهی مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر

آگهی مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر

آگهی مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند 1 صورتجلسه شماره 80 مورخ 1399/07/19 شورای اسلامی شهر لامرد ، بهره برداری از تابل
آگهي مناقصه واگذاري فضای سبز

آگهي مناقصه واگذاري فضای سبز

آگهي مناقصه واگذاري فضای سبز به بخش خصوصی 
آگهي مناقصه واگذاري خدمات شهر

آگهي مناقصه واگذاري خدمات شهر

آگهي مناقصه واگذاري خدمات شهر ، جمع آوری ، حمل و دفن زباله و تنظیف سطح شهر و رفع سد معبر
حفظ و حراست پارکها

حفظ و حراست پارکها

 مناقصه حفظ و حراست پارکها
ترمیم حفاری

ترمیم حفاری

ترمیم حفاری های سطح شهر

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group