صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > مدارک مورد نیاز 
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نياز صدور پروانه 

حضور کليه مالکين يا وکيل قانوني ايشان همراه مدارک زير الزامي است .

1- اصل و فتوکپي سند مالکيت

2- اصل و فتوکپي شناسنامه مالک

3- اصل و فتوکپي وکالتنامه محضري

4- اصل و کپي فيش پرداخت عوارض نوسازي سال جاري

5- اصل و کپي صورت مجلس و نقشه تفکيکي اعياني براي آپارتمانها

6- اصل و کپي انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)

  

مدارک مورد نياز صدور گواهي

حضور يکي از مالکين يا وکيل قانوني ايشان همراه مدارک زير الزامي است.

 1- اصل و فتوکپي سند مالکيت

2- اصل و فتوکپي شناسنامه مالک

3- اصل و فتوکپي وکالتنامه محضري

4- اصل و کپي فيش پرداخت عوارض نوسازي سال جاري

5-اصل و کپي صورت مجلس و نقشه تفکيکي اعياني براي آپارتمانها

6- اصل و کپي انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)

7- ارائه گزارش مهندس ناظر

امتیازدهی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1890
 زمان بازدید : 0/0469