بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

 مناقصه حفظ و حراست پارکها

آگهي مناقصه حفظ و حراست پارکها

 شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره (بند يک صورتجلسه شماره 84 مورخ 99/09/24)/ شوراي اسلامي شهر لامرد حفظ و حراست پارکها را به بخش خصوصي واگذار نمايد، لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سايت شهرداري لامرد مراجعه نمايند. مدت زمان شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي نوبت دوم به مدت ده روز مي باشد . به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد . هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد. ديگر شرايط در اسناد مناقصه مي باشد .

آگهي نوبت اول : 99/11/07

آگهي نوبت دوم: 99/11/15

بازگشايي اسناد مناقصه: دو شنبه 99/11/27 ساعت 10صبح

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group