بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

آگهی مناقصه پیاده رو سازی خیابان 15 خرداد

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره (صورتجلسه شماره 17 مورخ 96/12/23) شورای اسلامی شهر لامرد اجرای پیاده رو سازی و جدول کاری خیابان 15 خرداد به مبلغ 2/493/000/000 ريال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند. ضمانت نامه شرکت در مناقصه 5% قیمت پایه می باشد و هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی به مدت ده روز می باشد. به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد . دیگر شرایط به پیوست اسناد مناقصه می باشد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. نوبت اول آگهی : 97/03/01 نوبت دوم آگهی : 97/03/17 زمان بازگشایی اسناد مناقصه: سه شنبه 97/03/29 ساعت 10 صبح

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group