بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان
آگهی مناقصه پیاده رو سازی خیابان 15 خرداد
شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره (صورتجلسه شماره 17 مورخ 96/12/23) شورای اسلامی شهر لامرد اجرای پیاده رو سازی و جدول کاری خیابان 15 خرداد به مبلغ 2/493/000/000 ريال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند. ضمانت نامه شرکت در مناقصه 5% قیمت پایه می باشد و هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی به مدت ده روز می باشد. به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد . دیگر شرایط به پیوست اسناد مناقصه می باشد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. نوبت اول آگهی : 97/03/01 نوبت دوم آگهی : 97/03/17 زمان بازگشایی اسناد مناقصه: سه شنبه 97/03/29 ساعت 10 صبح

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 5275323 (۰۷۱)
تلفن دقتر شهردار: 5275323 (۰۷۱)
شماره دورنگار: 5275323 (۰۷۱)
سامانه پیام کوتاه: ۲۰۰۰۶۱۱
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
صندوق پستی: ۶۱۳۳۵-۹۸۴
کدپستی: 5275323
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهر

 لامرد لامرد

ادامه مطلب...

Template Design:Dima Group