بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهر( جمع آوری، حمل و دفن  زباله و تنظیف سطح شهر  و رفع سد معبر) بصورت حجمی

آگهی مناقصه واگذاری خدمات شهر( جمع آوری، حمل و دفن  زباله و تنظیف سطح شهر  و رفع سد معبر) بصورت حجمی

شهرداری لامرد در نظر دارد براساس مجوز بند 5 صورتجلسه شماره 21 مورخ 97/02/29شورای اسلامی شهر لامرد جمع آوری، حمل و دفن  زباله و تنظیف سطح شهر  و رفع سد معبر (خدمات شهر) را بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مربوط به مناقصه و شرکت در مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند.

  • مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز می باشد.
  • شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
  • هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
  • مبلغ پایه عبارت از نوزده میلیارد و هشتاد میلیون ریال(19/080/000/000ريال) می باشد.
  • پیمانکار در زمان تحویل پیشنهاد خود باید به میزان نهصد و پنجاه و چهار میلیون ریال (954/000/000ريال) ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده تحت عنوان ضمانت شرکت در مناقصه تحویل شهرداری نمایند.
  • درصورت امتناع برندگان( به ترتیب نفر اول و دوم و سوم )نسبت به انعقاد قرارداد ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداری لامرد ضبط خواهد شد.

سایر جزئیات مربوطه به تفصیل در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

 

عنوان مزایده و مناقصه

آگهی مرحله اول

آگهی مرحله دوم

زمان بازگشایی ساعت 10 صبح

مناقصه خدمات شهر – مرحله دوم

97/6/14

97/6/25

چهارشنبه 97/07/04

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group