بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

آگهی مناقصه حراست ساختمان آتش نشانی و شورای اسلامی شهر لامرد

آگهی مناقصه حراست ساختمان آتش نشانی و شورای اسلامی شهر لامرد

 

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس صورتجلسه شماره 25 مورخ 97/05/08 شورای اسلامی شهر لامرد حفظ و حراست ساختمان آتش نشانی و شورای اسلامی شهر به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند . مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی به مدت 10 روز می باشد . ضمانت شرکت در هر یک از موارد مناقصه10/200/000 ريال می باشد .

حفظ و حراست ساختمان آتش نشانی ، باسواد و ماهیانه 17/000/000 ريال و ضمانت شرکت در مناقصه 10/200/000 ريال

حفظ و حراست ساختمان شورای اسلامی شهر ماهیانه 17/000/000 ريال و ضمانت شرکت در مناقصه 10/200/000 ريال

 

آگهی نوبت اول : 97/06/08     آگهی نوبت دوم : 97/06/18    بازگشایی اسناد: شنبه  97/06/31

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group