بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

آگهی مناقصه ارزش افزوده

آگهی مناقصه ارزش افزوده

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز صورتجلسه شماره 28 مورخ 97/06/05شورای اسلامی شهر لامرد ، بررسی و خدمات مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر از سال 1387 لغایت 1397 (ده سال) را به بخش خصوصی واگذار نماید . لذا پیمانکاران شرکت ها واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند . هزینه درج آگهی بعهده مناقصه می باشد . به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است . مبلغ ضمانت شرایط حداکثر 10درصد مبلغ شرکت در مناقصه به میزان 500/000/000 ریال می باشد . دیگر مدارک به پیوست اسناد می باشد .

 

آگهی مرحله اول : 17 آذرماه 97

آگهی مرحله دوم : 25 آذرماه 97

بازگشایی اسناد : شنبه 8 دیماه 97 ساعت 10 صبح

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group