بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

آگهی مناقصه حفظ و حراست پارک ها

 

آگهی مناقصه حفظ و حراست پارکها

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره (بند 5 صورتجلسه شماره 29) شورای اسلامی شهر لامرد حفظ و حراست پارکها را به بخش خصوصی واگذار نماید،لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند. مبلغ کل قرارداد به میزان .2/640/000/000 ریال می باشد که پیمانکار در زمان تحویل پیشنهاد خود باید به میزان صد و سی و دو میلیون ریال (132/000/000ريال) ضمانت نامه بانکی تحت عنوان ضمانت شرکت در مناقصه تحویل شهرداری نماید. مدت زمان شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی نوبت دوم به مدت ده روز می باشد . به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد . هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد . دیگر شرایط در اسناد مناقصه می باشد .

آگهی نوبت اول : 97/09/27

آگهی نوبت دوم :97/10/05  

  بازگشایی اسناد مناقصه: یکشنبه 16  دی ماه 97 ساعت 10صبح

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group