بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

آگهی مزايده اجاره جايگاه CNG

آگهي مزايده اجاره جايگاه CNG

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره (بند 4 صورتجلسه شماره 36 مورخ 97/09/20 شوراي اسلامي شهر ) جايگاه CNG خود را به صورت اجاره به بخش خصوصي واگذار نمايد . لذا متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به شهرداري مراجعه نماييد.

مبلغ پايه اجاره ماهيانه  100/000/000 ريال مي باشد.

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 60/000/000 ريال مي باشد.

به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . هزينه درج آگهی بعهده برنده مزايده مي باشد. مدت زمان شرکت در مزايده از زمان درج آگهي به مدت ده روز مي باشد.

آگهي نوبت: اول 16 بهمن 97

آگهي نوبت: دوم 25 بهمن 97

بازگشايي اسناد : دوشنبه  6 اسفندماه 97 ساعت 10 صبح - شهرداري لامرد

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group