بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

مناقصه زمین چمن مصنوعی پارک جنگلی لامرد

مناقصه (زمین چمن مصنوعی)

شهرداري لامرد در نظر دارد براساس موافقت نامه شماره ( شماره 750146 مورخ 12/28/ 97 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس )از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرما يه اي  و شهرداري ، قصد واگذاري عمليات اجراي زمين چمن مصنوعي واقع در پارك جنگلي به مبلغ 4/300/000/000 ريال را به بخش خصوصي دارد. پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به شهرداري مراجعه نمايند. مبلغ پنج درصد شرکت در مناقصه 215/000/000 ريال مي باشد. مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد.  به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. ديگر شرايط در اسناد مناقصه مي باشد.

 

آگهی نوبت اول : شنبه 28 اردیبهشت 98

آگهی نوبتدوم : یکشنبه 5 خرداد 98

بازگشایی اسناد مناقصه : شنبه 98/03/18 ساعت 10 صبح

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group