بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

آگهي مزايده فروش محصولات قطعات بتوني

آگهي مزايده فروش محصولات قطعات بتوني

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 6 صورتجلسه شماره 36 مورخ 97/9/20شوراي اسلامي شهر لامرد مقدار 20000 متر مربع سنگفرش به قيمت هر متر مربع 160000 ريال و 20000 عدد تک لبه 50*35 به قيمت هر عدد 75000 ريال و 20000 عدد تکلبه 50*50 به قيمت هر عدد 80000 ريال به فروش برساند. لذا متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به شهرداري مراجعه نمايند .لذا متقاضيان جهت شرکت در مزايده و سنگ فرش مبلغ 160000000 ريال وتک لبه 50*35 مبلغ 75000000 ريال وتک لبه 50*50 مبلغ 80000000 ريال ضمانت نامه به همراه قيمت پيشنهادي در پاکت جداگانه تحويل شهرداري نماييد . شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد. ديگر مدارک در شرايط قيد گرديده است.

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group