بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

آگهي مناقصه شن ريزي معابر

آگهي مناقصه شن ريزي معابر

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز صورتجلسه شماره 49 مورخ 98/2/26 شوراي اسلامي شهر لامرد زير سازي معابر سطح شهر را به بخش خصوصي واگذار نمائيد. لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه شهرداري مراجعه واسناد دريافت نمائيد. مبلغ کل اعتبار 6/000/000/000 ريال ومبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 300/000/000 ريال مي باشد . شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است .به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد .مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي نوبت دوم به مدت ده روز مي باشد. ديگر شرايط به پيوست اسناد مي باشد.  

آگهی نوبت اول :3 تیرماه 98

آگهی نوبت دوم :10 تیرماه 98

بازگشایی اسناد: شنبه 22 تیرماه 98 ساعت 10 صبح

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group