بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

آگهی مناقصه ترمیم حفاری ها

آگهی مناقصه ترمیم حفاری ها

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز صورتجلسه شماره 48 مورخ 98/2/18 شورای اسلامی شهر لامرد ترمیم حفاری ها را به بخش خصوصی واگذار نمائید. لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه شهرداری مراجعه و اسناد دریافت نمائید. مبلغ کل اعتبار 3/000/000/000 ريال ومبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 150/000/000 ريال می باشد . شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی نوبت دوم به مدت ده روز می باشد. دیگر شرایط به پیوست اسناد می باشد.   

 

آگهی نوبت اول :3 تیرماه 98

آگهی نوبت دوم :10 تیرماه 98

بازگشایی اسناد: شنبه 22 تیرماه 98 ساعت 10 صبح

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group