بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

آگهي مناقصه فضای سبز

آگهي مناقصه فضای سبز

 شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره رديف 12 صورتجلسه شماره 55 مورخ 98/4/20 شوراي اسلامي شهر لامرد فضای سبز را به بخش خصوصي واگذار نمايد.

لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه شهرداري لامرد مراجعه نمايند. مبلغ کل پيمان 10/904/114/00 ريال و مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 545/205/700 ريال مي باشد. مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد. به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. ديگر شرايط به پيوست اسناد مناقصه مي باشد.            

آگهي مناقصه مرحله اول 98/05/05

آگهي مناقصه مرحله اول 98/05/12

بازگشايي اسناد مناقصه 98/05/24 پنج شنبه ساعت 10 صبح

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group