بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

آگهی مناقصه خدمات شهر

آگهی مناقصه خدمات شهر

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره ردیف 12 صورتجلسه شماره 55 مورخ 98/4/20 شورای اسلامی شهر لامرد خدمات شهری را به بخش خصوصی واگذار نماید.

لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه شهرداری لامرد مراجعه نمایند. مبلغ کل پیمان 26/586/139/000 ريال و مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 1/329/306/950 ریال می باشد. مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز می باشد. به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. دیگر شرایط به پیوست اسناد مناقصه می باشد.    

  

آگهی مناقصه مرحله اول 98/05/05

آگهی مناقصه مرحله اول 98/05/12

بازگشایی اسناد مناقصه 98/05/24 پنج شنبه ساعت 10 صبح

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group