بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

 مزایده فروش زمین

آگهی مزایده فروش زمین

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند 7 صورتجلسه شماره 52 مورخ 98/03/22 و مجوز شماره 20/13349/س مورخ 98/04/17 شورای اسلامی شهر لامرد زمین های خود را طبق لیست ذیل را بفروش برساند. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و کروکی محل به سایت شهرداری لامرد مراجعه نمایند. هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. مدت شرکت  در مزایده از زمان درج آگهی دوم به مدت ده روز می باشد. به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. مسئولیت مداخله کارکنان دولت در مزایده به عهده شخص شرکت کننده می باشد.

 

 

 آگهی نوبت اول : 98/05/22

آگهی نوبت دوم : 98/06/06

 

آگهی مزايده فروش زمين – مرحله دوم

 

آگهی نوبت اول : 98/06/23

آگهی نوبت دوم 98/07/08

بازگشایی اسناد مزایده : شنبه 98/07/20ساعت 10 صبح

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group