بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

آگهي مزايده فروش زمين

آگهي مزايده فروش زمين

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس بند 13 صورتجلسه شماره 57 تاریخ 98/6/7 شوراي اسلامي شهر لامرد زمين هاي خود را به فروش برساند. مبلغ ضمانت شرکت در مزايد 5 درصد قيمت پايه کارشناسي مي باشد. مدت شرکت در مزايده از زمان درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد. به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزايده خواهد بود. متقاضیان می بایست با علم و اطلاع از شرایط قانون منع مداخله کارکنان دولت در مزایده شرکت نمایند . ديگر شرايط و اطلاعات در اسناد مزايده مي باشد.%

آگهي نوبت اول مزايده : 98/10/10

نوبت دوم مزايده : 98/10/19

بازگشايي اسناد مزايده : دوشنبه 98/10/30 ساعت 10 صبح

مرحله دوم آگهی فروش زمین

آگهي نوبت اول مزايده : 98/11/03

نوبت دوم مزايده : 98/11/12

بازگشايي اسناد مزايده : پنج شنبه 98/11/24 ساعت 10 صبح

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group