بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

آگهي مناقصه دوربين هاي کنترل ترافيک

آگهي مناقصه دوربين هاي کنترل ترافيک – مرحله سوم

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 1 صورتجلسه شماره 57 تاریخ 98/06/07 شوراي اسلامي شهر لامرد ، اجراي دوربين هاي کنترل ترافيک سطح شهر  را به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به شهرداري لامرد مراجعه نمايند. مبلغ کل پيمان 5/000/000/000 ريال و مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه250/000/000 ريـال مي باشد. هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي به مدت ده روز مي باشد. ديگر شرايط به پيوست اسناد مناقصه مي باشد.

 آگهي نوبت اول 26 بهمن ماه 98  

 آگهي نوبت دوم 5 اسفند ماه 98

بازگشايي اسناد : شنبه 17 اسفندماه 98 ساعت 10 صبح

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group