بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

مناقصه اجرای دیوار پارک بانوان

آگهی مناقصه اجرای دیوار پارک بانوان 

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 10 صورتجلسه شماره 70 مورخ 99/01/30شوراي اسلامي شهر لامرد ، اجراي دیوار پارک بانوان را به بخش خصوصي واگذار نمايد . لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سایت شهرداري لامرد مراجعه نمايند . مبلغ کل پيمان 5/000/000/000 ريال (پنج میلیارد ریال) و مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 250/000/000ريال (دویست و پنجاه میلیون ریال) مي باشد . هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي به مدت ده روز مي باشد . ديگر شرايط به پيوست اسناد مناقصه مي باشد.

آگهي نوبت اول 99/04/30

آگهي نوبت دوم  99/05/08

بازگشايي اسناد :  دوشنبه 99/05/20ساعت 10 صبح              

آگهی مناقصه اجرای دیوار پارک بانوان - مرحله دوم    

آگهي نوبت اول 99/05/28

آگهي نوبت دوم  99/06/05

بازگشايي اسناد :  دوشنبه 99/06/17ساعت 10 صبح          

                    

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group