بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

مناقصه اجرای کف سازی خیابان 22 بهمن

آگهی مناقصه اجرای کف سازی خیابان 22 بهمن 

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 10 صورتجلسه شماره 70 مورخ 99/01/30 شوراي اسلامي شهر لامرد ، اجراي کف سازی خیابان 22 بهمن  را به بخش خصوصي واگذار نمايد . لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سایت شهرداري لامرد مراجعه نمايند . هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي به مدت ده روز مي باشد . ديگر شرايط به پيوست اسناد مناقصه مي باشد.

ردیف

عنوان پروژه

مبلغ برآورد / ریال

ضمانت شرکت در مناقصه / ریال

1

کف سازی خیابان 22 بهمن

4/000/000/000

200/000/000

 

آگهي نوبت اول 99/04/28

آگهي نوبت دوم  99/05/07

بازگشايي اسناد :  یکشنبه 99/05/19 ساعت 10 صبح  

آگهی مناقصه اجرای کف سازی خیابان 22 بهمن - مرحله دوم

آگهي نوبت اول 99/05/28

آگهي نوبت دوم  99/06/05

بازگشايي اسناد :  یکشنبه 99/06/17 ساعت 10 صبح  

 

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group