بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

مزايده فروش زمين - شهریور ماه 99

آگهي مزايده فروش زمين - شهریور ماه 99

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس بند 10 صورتجلسه شماره 74 تاريخ 99/04/21شوراي اسلامي شهر لامرد زمين هاي خود را به فروش برساند. لذا متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سايت شهرداري لامرد مراجعه نمايند. مبلغ ضمانت شرکت در مزايد 5 درصد قيمت پايه کارشناسي مي باشد. مدت شرکت در مزايده از زمان درج آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز مي باشد. به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. هزينه درج آگهي بر عهده برنده مزايده خواهد بود. متقاضيان مي بايست با علم و اطلاع از شرايط قانون منع مداخله کارکنان دولت در مزايده شرکت نمايند . ديگر شرايط و اطلاعات در اسناد مزايده مي باشد.%

آگهي نوبت اول مزايده : 98/06/13

نوبت دوم مزايده : 99/06/22

بازگشایی اسناد مزايده : سه شنبه 99/07/01ساعت 10 صبح

آگهي مزايده فروش زمين – مرحله دوم

آگهي نوبت اول مزايده : 99/07/05

نوبت دوم مزايده : 99/07/16

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : ساعت 14 تاریخ 1399/07/27

بازگشایی اسناد مزايده : دو شنبه 99/07/28 ساعت 10 صبح

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group