کاهش عوارض

کاهش عوارض و بهای خدمات شهری به مناسبت هفته دفاع مقدس

کاهش عوارض و بهای خدمات شهری به مناسبت هفته دفاع مقدس

به گزارش روابط عمومی شهرداری لامرد با توجه به درخواست شهرداری مبنی بر کاهش عوارض و بهای خدمات به مناسبت هفته دفاع مقدس به استناد بند 4 صورتجلسه شماره 28 شورای اسلامی شهر با کاهش عوارض و بهای خدمات در تمامی آیتم ها بجز مازاد تراکم و حذف پارکینگ  به میزان 30 درصد از تاریخ دوم مهرماه لغایت 11 مهرماه به مدت ده روز موافقت گردید.


تمامی حقوق محفوظ است ، طراحی شده توسط شهرداری لامرد