مشارکت متفاوت خَیِّر لامِردی

در ادامه مشارکت و همراهی مردم و خیرین لامردی در امور شهری انجام گرفت :

مشارکت متفاوت خَیِّر لامِردی در تجهیز ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری لامرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری لامِرد در راستای مشارکت و همراهی شهروندان عزیز با شهرداری لامِرد در اجرای طرح ها و پروژه‌های شهری، جوان خَیّر لامِردی با خرید نازل حرفه ای برای ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری لامِرد مشارکتی متفاوت در یاری رساندن به مجموعه ی شهرداری لامِرد انجام دادند.
خرید این نازل ها و اضافه شدن آنها به تجهیزات ایستگاه آتش نشانی شهرداری لامِرد توسط این خیّر بزرگوار می تواند نیروهای خدوم این ایستگاه را در انجام ماموریت های حساس و خطرآفرین یاری گر باشد.
شهرداری لامرد به پاس قدرشناسی از این خیّر محترم با اهدای لوح از این عزیز قدردانی و تجلیل به عمل آوردند.
روابط عمومی شهرداری لامِرد

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید