آغاز عملیات گُل کاری میادین و بلوارهای شهر لامِرد

با تلاش نیروهای فضای سبز شهرداری لامرد و در راستای زیباسازی شهری صورت گرفت:

آغاز عملیات گُل کاری میادین و بلوارهای شهر لامِرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری لامِرد، با شروع فصل پاییز و مساعدتر شدن شرایط آب و هوایی جهت زیباسازی شهری، گُل کاری میادین و بلوارهای شهر لامِرد توسط نیروهای پُرتلاش واحد فضای سبز این شهرداری آغاز گردید.
مهندس فولاده مسئول واحد امور شهر و فضای سبز شهرداری لامِرد با اشاره به آغاز گُل کاری و زیباسازی میادین و بلوارهای شهر لامِرد افزودند: هر ساله و با مساعد شدن شرایط آب و هوایی جهت گُل کاری و تغییر فضای مبلمان شهری، ایجاد شادابی محیط شهری و همچنین ایجاد لطافت و شادابی در سطح شهر، عملیات گُل کاری و زیباسازی میادین و بلوارهای شهر لامرد توسط نیروهای فضای سبز شهرداری لامِرد از میادین امام خمینی (ره)، میدان دانشجو و بلوار جمهوری اسلامی آغاز و در تمامی میادین وبلوارهای سطح شهر انجام خواهد شد.

ایشان اضافه کردند : گلهای کاشته در میادین و بلوارهای شهر شامل گلهای جعفری، کوکب کوهی، اطلسی ایرانی و... می باشد که نشاء آنها از ۲۰ مردادماه سال جاری انجام شده و از ۱۰ مهرماه عملیات گل کاری در میادین و بلوارهای شهر شروع و تا پایان آبان ماه سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید