آغاز عملیات تولید سنگ لبه در کارخانه قطعات بتنی شهرداری لامِرد

در راستای خدمت رسانی شهری صورت گرفت:

آغاز عملیات تولید سنگ لبه در کارخانه قطعات بتنی شهرداری لامِرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لامِرد، در راستای خدمت رسانی شهری و پس از انجام تعمیرات و به روزرسانی کارخانه قطعات بتنی شهرداری لامِرد در فاز اول تولید سنگ لبه در این کارخانه آغاز گردید.
مدیر تولید کارخانه قطعات بتنی شهرداری لامِرد در خصوص برنامه های تولیدی این کارخانه بیان داشتند: کارخانه قطعات بتنی شهرداری لامِرد پس از تعطیلی چندماهه بدلیل تعمیرات و به روزرسانی تجهیزات برنامه ی تولیدی این کارخانه در چندفاز برنامه ریزی و طراحی شده است.
ایشان ادامه دادند: در فاز اول برنامه ی تولیدی کارخانه قطعات بتنی شهرداری لامِرد، تولید سنگ لبه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: فاز دوم برنامه ی تولیدی این کارخانه، تولید سنگ فرش می باشد که پس از مراحل انجام خواهد شد.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید