آغاز عملیات اجرایی دیوار ساحلی دره گچی واقع در خیابان بسیج شهر لامِرد

در ادامه نهضت خدمت رسانی شهرداری لامِرد انجام گرفت :

آغاز عملیات اجرایی دیوار ساحلی دره گچی واقع در خیابان بسیج شهر لامِرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لامِرد، در ادامه نهضت خدمت رسانی شهرداری لامِرد در سال ۱۴۰۱ و با توجه به مشکلات پیش آمده سال های گذشته در فصول بارندگی، عملیات اجرایی دیوار ساحلی دره گچی واقع در خیابان بسیج شهر لامِرد در دستور کار واحد عمران شهرداری لامِرد قرار گرفت و آغاز گردید.
مسئول اجرایی و نظارت پروژه ی عمرانی دیوار ساحلی دره گچی شهر لامِرد در خصوص این پروژه گفت: پروژه ی عمرانی دیوار ساحلی دره گچی خیابان بسیج در چند مرحله ی اجرایی پیش بینی و طراحی شده است.
ایشان افزودند: مراحل اجرایی این پروژه ی عمرانی شامل حفر کانال دیوار ساحلی، اجرای مگر، بتن ریزی فونداسیون دیواره، سنگ چینی دیوار ساحلی و... می باشد که باتوجه به اهمیت بالای این پروژه ی عمرانی، چند مرحله ی اجرایی به طور همزمان آغاز و انجام شده است.
وی ادامه داد: تاکنون بخشی از مراحل خاکبرداری، مگر ریزی، اجرای فونداسیون و بتن ریزی دیواره ی شرقی این پروژه ی عمرانی انجام شده و ادامه مراحل طبق برنامه ی زمانی پیش بینی شده انجام خواهد گرفت.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید