در ادامه عملیات اجرایی بلوار شهید انصاری صورت گرفت :

در ادامه عملیات اجرایی بلوار شهید انصاری صورت گرفت :

پایان عملیات آسفالت باند شرقی بلوار شهید انصاری شهر لامِرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لامِرد، در ادامه عملیات اجرایی پروژه ی عمرانی بلوار شهید انصاری شهر لامِرد عملیات آسفالت باند شرقی این بلوار به پایان رسید.
مهندس عباسی مدیر و ناظر پروژه ی عمرانی بلوار شهید انصاری درخصوص این پروژه گفت: پروژه ی بلوار شهید انصاری در دو فاز طراحی و تعریف شده است که فاز اول آن شامل عملیات زیرسازی، لبه گذاری و آسفالت باند شرقی این بلوار می باشد.
ایشان ادامه داد: عملیات اجرایی باند شرقی بلوار شهید انصاری پس از ۲۵ روز کاری فشرده با انجام عملیات آسفالت در روز جمعه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۱ به پایان رسید.
وی افزود: فاز دوم پروژه ی عمرانی بلوار شهید انصاری، بهسازی باند غربی این بلوار می باشد که در چند روز آینده آغاز خواهد شد.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید