آغاز عملیّات آسفالت برداری و زیرسازی قطعه شمالی باند غربی بلوار شهید انصاری شهر لامِرد

در ادامه عملیّات اجرایی باند غربی بلوار شهید انصاری شهر لامِرد :

آغاز عملیّات آسفالت برداری و زیرسازی قطعه شمالی باند غربی بلوار شهید انصاری شهر لامِرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری لامِرد، در ادامه عملیّات اجرایی باند غربی بلوار شهید انصاری این شهر، عملیّات آسفالت برداری و زیرسازی قطعه شمالی باند غربی بلوار شهید انصاری شهر لامِرد آغاز گردید.
مهندس عباسی مدیر و ناظر پروژه ی عمرانی بلوار شهید انصاری شهر لامِرد درخصوص عملیّات اجرایی باند غربی این بلوار بیان داشت: پس از فراهم شدن مقدمات و تمهیدات ایمنی و فنی  لازم از جمله مسدود نمودن و تعیین مسیرهای جایگزین جهت تردد همشهریان  عزیز، عملیات اجرایی قطعه ی شمالی باند غربی بلوار شهید انصاری شهر لامِرد آغاز شد.
وی ادامه داد : عملیّات اجرایی باند غربی بلوار شهید انصاری به مانند باند شرقی این بلوار شامل آسفالت برداری، زیرسازی، لبه گذاری، بیس ریزی، قیرپاشی و آسفالت می باشد که در حال حاضر عملیات آسفالت برداری قطعه شمالی باند غربی این بلوار انجام و به اتمام رسیده و عملیّات زیرسازی این قطعه توسط واحد موتوری و ماشین آلات شهرداری لامِرد در حال انجام می باشد.
ایشان یادآور شدند : عملیات اجرایی باند غربی بلوار شهید انصاری شهر لامِرد در دو قطعه شمالی از میدان مادر تا خیابان شاه حسن و قطعه جنوبی از خیابان شاه حسن تا میدان شهدا طراحی شده که باتوجه به وجود جایگاه پمپ گاز ابتدا قطعه شمالی انجام و سپس عملیات اجرایی قطعه جنوبی آغاز و به انجام خواهد رسید.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید