آغاز عملیّات لبه گذاری قطعه شمالی باند غربی بلوار شهید انصاری شهر لامِرد

در ادامه عملیّات عمرانی باند غربی بلوار شهید انصاری شهر لامِرد :

آغاز عملیّات لبه گذاری قطعه شمالی باند غربی بلوار شهید انصاری شهر لامِرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لامِرد، در ادامه عملیّات عمرانی باند غربی بلوار شهید انصاری شهر لامِرد، عملیّات لبه گذاری قطعه شمالی باند غربی این بلوار آغاز گردید.
مهندس عباسی مدیر و ناظر این پروژه ی عمرانی درخصوص ادامه عملیات عمرانی باند غربی بلوار شهید انصاری شهر لامِرد بیان داشتند: پس از اتمام عملیّات آسفالت برداری و زیرسازی قطعه شمالی باند غربی بلوار شهید انصاری ، عملیّات لبه گذاری این قطعه آغاز شده است که امیدواریم عملیات لبه گذاری طبق برنامه ی پیش بینی شده انجام و به اتمام رسد.
ایشان افزودند: پس از اتمام  عملیّات لبه گذاری، سایر عملیات های اجرایی پیش بینی شده در  این قطعه از باند غربی انجام خواهد شد.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید