آغاز و انجام عملیّات آسفالت باند غربی بلوار شهید انصاری

در ادامه عملیّات عمرانی بلوار شهید انصاری شهر لامِرد صورت گرفت :

آغاز و انجام عملیّات آسفالت باند غربی بلوار شهید انصاری شهر لامِرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لامِرد، در ادامه عملیّات عمرانی و بهسازی بلوار شهید انصاری شهر لامِرد، عملیّات آسفالت باند غربی این بلوار آغاز گردید.
مهندس عباسی مدیر و ناظر پروژه ی عمرانی بهسازی بلوار شهید انصاری شهر لامِرد درخصوص ادامه عملیّات عمرانی این بلوار افزود: پس از انجام و اتمام عملیّات آسفالت برداری، لبه گذاری، زیرسازی و قیرپاشی باند غربی بلوار شهید انصاری، عملیّات آسفالت باند غربی این بلوار آغاز گردید.
ایشان ادامه داد: براساس برنامه ریزی زمان بندی شده تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱ عملیّات عمرانی بانــد غـربی بلوار شهیــد انـصاری باید انجام گیرد که باتوجه به وجــود و قـرارداشــتن پمــپ گاز(C. N. G)، حجم ترافیکی بالا و رفع مشکل تردد رانندگان و همشهریان عزیز، عملیّات عمرانی باند غربی با دقّت و سرعت بیشتری در دستور کار واحد عمرانی شهرداری لامِرد قرار گرفت و برهمین اساس چند روز جلوتر از برنامه ی زمان بندی شده ، عملیّات آسفالت باند غربی انجام و جهت استفاده در اختیار همشهریان عزیز قرار گرفت.
عباسی در پایان افزود: در طول مدت زمان  انجام عملیّات عمرانی و بهسازی بلوار شهید انصاری شهر لامِرد که نزدیک به دوماه انجام گرفت جا دارد به نمایندگی مجموعه شهرداری لامِرد از صبوری، شکیبایی، همکاری و همراهی همشهریان، کسبه، رانندگان و ساکنین عزیز و بزرگوار کمال تشکر و قدردانی نمایم.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید