انجام عملیّات خط کشی بلوار شهید انصاری شهر لامِرد

در ادامه عملیّات عمرانی بلوار شهید انصاری شهر لامِرد صورت گرفت :

انجام عملیّات خط کشی بلوار شهید انصاری شهر لامِرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لامِرد، در ادامه عملیّات عمرانی و بهسازی بلوار شهید نصاری این شهر، عملیّات خط کشی باندهای شرقی و غربی بلوار شهید انصاری و میدان مادر انجام گرديد.
مهندس عباسی مدیر و ناظر پروژه ی عمرانی بلوار شهید انصاری درخصوص این پروژه ی عمرانی گفت : پس از انجام و پایان پذیرفتن عملیات آسفالت برداری، لبه گذاری، زیرسازی، قیرپاشی و آسفالت باندهای شرقی و غربی بلوار شهید انصاری، عملیّات خط کشی این بلوار و میدان مادر محله کوشک به عنوان آخرین عملیّات اجرایی این پروژه ی عمرانی انجام و به پایان رسید.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید