نصب برج نوری و اصلاح روشنایی پارک جنگلی شهید سلیمانی شهر لامِرد

در راستای جهاد خدمت رسانی شهرداری لامِرد در روزهای تعطیل صورت گرفت :

نصب برج نوری و اصلاح روشنایی پارک جنگلی شهید سلیمانی شهر لامِرد

 

جهاد خدمت رسانی تعطیلی ندارد

پروژه ی شماره ( ۳ ) :⤵️
نصب برج نوری و اصلاح روشنایی پارک جنگلی شهید سلیمانی شهر لامِرد
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لامِرد، در راستای نهضت خدمت رسانی شهرداری لامِرد به همشهریان عزیز پروژه ی نصب برج نوری و اصلاح روشنایی پارک جنگلی شهید سلیمانی شهر لامِرد انجام شد.
این پروژه در ادامه ی فازهای ایجاد و اصلاح روشنایی پارک جنگلی شهید سلیمانی انجام می گرفت، یک برج نوری نصب و روشنایی پایه های این پارک اصلاح گردید.
لازم به توضیح است این پروژه در ادامه پروژه ی چند فازی بهسازی، نوسازی و محوطه سازی پارک جنگلی شهید سلیمانی صورت می گرفت.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید