ترمیم سنگ لبه و اجرای خط عابر پیاده مثلثی روبروی دانشگاه آزاد اسلامی شهر لامِرد

در راستای جهاد خدمت رسانی توسط شهرداری در روزهای تعطیلی انجام گرفت :

ترمیم سنگ لبه و اجرای خط عابر پیاده مثلثی روبروی دانشگاه آزاد اسلامی شهر لامِرد

 

جهاد خدمت رسانی تعطیلی ندارد

پروژه ی شماره ( ۵ ) : ⤵️
ترمیم سنگ لبه و اجرای خط عابر پیاده مثلثی روبروی دانشگاه آزاد اسلامی شهر لامِرد
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لامِرد، در راستای نهضت خدمت رسانی شهرداری لامِرد به همشهریان عزیز سنگ لبه های مثلثی روبروی دانشگاه آزاد اسلامی شهر لامِرد و ابتدای غربی بلوار معلّم ترمیم و خط عابر پیاده ایجاد و انجام شد.
این پروژه ی عمرانی و زیباسازی در ادامه ی پروژه ی ترمیم، نوسازی و اصلاح سنگ لبه های سطح شهر لامِرد انجام گرفت.
لازم به توضیح است این پروژه در ادامه پروژه ی چند فازی بهسازی، نوسازی، ترمیم و اصلاح سنگ لبه ها صورت گرفت.

ادامه دارد...

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید