تعمیر سنگفرش پیاده رو بلوار جهاد شهر لامِرد

در ادامه انجام پروژه های مبلمان شهری صورت گرفت :

تعمیر سنگفرش پیاده رو بلوار جهاد شهر لامِرد 

جهاد خدمت تعطیلی ندارد. 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لامِرد، در راستای نهضت خدمت رسانی و ادامه ی انجام پروژه های زیباسازی شهری شهرداری لامِرد، سنگفرش پیاده روی باند شرقی بلوار جهاد تعمیر و بازسازی گردید.
منصوری مدیر اجرایی و ناظر پروژه های عمرانی شهرداری لامِرد درخصوص انجام این پروژه ی زیباسازی شهری بیان داشت: پروژه های زیباسازی شهری جهت رفاه و شادابی شهری در دستورکار شهرداری لامِرد قرار گرفته که تعمیر سنگفرش پیاده روی باند شرقی بلوار جهاد در راستای پروژه های زیباسازی انجام و در اختیار همشهریان عزیز قرار گرفت.
وی در پایان افزود : تمامی فعالیت ها و پروژه‌های عمرانی، مبلمان شهری و زیباسازی شهرداری لامِرد در جهت خدمت رسانی و افزایش سلامتی و شادابی شهری همشهریان بزرگوار برنامه ریزی و اجرا می گردند. 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید