اجرای تکه لبه ی بلوار ایمان، ادامه خیابان انقلاب و خیابان رازی شهر لامِرد

در ادامه انجام پروژه ی اجرای تک لبه در توسط شهرداری  لامِرد انجام گرفت:

اجرای تکه لبه ی بلوار ایمان، ادامه خیابان انقلاب و خیابان رازی شهر لامِرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لامِرد، در ادامه عملیّات اجرای تک لبه در سطح شهر لامرد، تک لبه ی بلوار ایمان محله چاه رئیسی، ادامه خیابان انقلاب محله ی حسین آباد و خیابان رازی محله ی خطیبی در حال انجام می باشد.
منصوری مدیر و ناظر پروژه های عمرانی شهرداری درخصوص پروژه های تک لبه در سطح شهر بیان داشت: پروژه ی اجرای تک لبه در سطح شهر براساس برنامه ی تنظیمی در چند نقطه ی شهر درحال انجام می باشد.
ایشان افزود: در حال حاضر بلوار ایمان محله چاه رئیسی در شرق شهر لامِرد که شامل تخریب و برداشت تک لبه ی قدیمی بلوار مذکور که در حال انجام و تک لبه ی جدید اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: پروژه ی ساماندهی پیرامون میدان انقلاب شامل اجرای تک لبه ی بلوار انقلاب که عملیّات اجرایی آن انجام و اتمام یافته، اجرای تک لبه ی ادامه ی خیابان انقلاب محله حسین آباد که در حال اجرا می باشد،اجرای تک لبه ی خیابان رازی که عمليّات اجرای آن به اتمام رسیده و محوطه ی ورودی خیابان عاشورا در محله خطیبی که عملیّات اجرایی این پروژه نیز به پایان رسیده است.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید