خاکبرداری حاشیه ی باند جنوبی بلوار ۱۵ خرداد شهر لامِرد

در ادامه پروژه های زیباسازی شهری انجام گرفت :

خاکبرداری حاشیه ی باند جنوبی بلوار ۱۵ خرداد شهر لامِرد

در راستای نهضت خدمت رسانی شهرداری لامِرد به همشهریان عزیز و در ادامه ی انجام پروژه های زیباسازی شهری، عملیّات خاکبرداری حاشیه ی باند جنوبی بلوار ۱۵ خرداد این شهر انجام گرفت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لامِرد، این پروژه ی شهری در حاشیه ی باند جنوبی بلوار ۱۵ خرداد از محدوده ی ابتدای غربی بلوار تا میدان شهدا این شهر آغاز شده است.
منصوری مدیر و ناظر پروژه‌های عمرانی شهرداری لامِرد درخصوص این پروژه ی زیباسازی شهری بیان داشت : پروژه های زیباسازی شهرداری لامِرد همانند سال گذشته در سال جاری ادامه خواهد داشت که برهمین اساس پروژه ی حاشیه باند جنوبی بلوار ۱۵ خرداد در دستور کار واحد عمران  و امور شهر شهرداری لامِرد قرار گرفت و عملیّات اجرایی آن آغاز گردید.
وی افزود : در این پروژه، عملیّات خاکبرداری، بیس ریزی و آسفالت انجام خواهد گرفت که در مرحله اول، عملیّات خاکبرداری حاشیه جنوبی ( از ابتدای غربی بلوار ۱۵ خرداد تا میدان شهدا) انجام و و به اتمام رسیده است.
منصوری درخصوص ادامه ی عملیّات اجرایی این پروژه گفت: با اتمام یافتن عملیّات خاکبرداری این پروژه، عملیّات بیس ریزی و آسفالت انجام خواهد گرفت.
ایشان در پایان با اشاره به پروژه های عمرانی فعال شهرداری بیان داشت : در حال حاضر پروژه های لبه گذاری، سنگفرش کوچه ها ، لکه گیری و روکش آسفالت معابر و... در حال انجام می باشد.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید