آسفالت معابر آرامستان های زائر محله چاه رئیسی و محله بید شهر لامِرد

 

در راستای بهسازی آرامستان های شهر لامِرد صورت گرفت :

آسفالت معابر آرامستان های زائر محله چاه رئیسی و محله بید شهر لامِرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لامِرد، در راستای بهسازی آرامستان های شهر لامِرد، آسفالت آرامستان زائر در محلّه ی چاه رئیسی و آرامستان محلّه بید در دستور کار واحد عمران و امور شهر شهرداری لامِرد قرار گرفت و عملیّات اجرایی آن آغاز گردید.
بهمن نژاد معاون شهردار لامِرد درخصوص این پروژه ی عمرانی _ بهسازی بیان داشت : در پی درخواست همشهریان عزیز مبنی بر بهسازی و ساماندهی آرامستان های شهر لامِرد، آسفالت دو آرامستان در ستور کار شهرداری لامِرد قرار گرفت.
بهمن نژاد افزود : آسفالت دو آرامستان، آرامستان زائر واقع در محلّه ی چاه رئیسی و همچنین آرامستان محلّه ی بید پس از انجام مراحل آماده سازی آغاز شده است که در حال حاضر آسفالت آرامستان زائر محلّه ی چاه رئیسی در حال انجام می باشد که پس از اتمام عملیّات آسفالت در این آرامستان، آسفالت آرامستان محلّه ی بید نیز آغاز و انجام خواهد گرفت.
ایشان در پایان با اشاره به اینکه بهسازی و ساماندهی آرامستان ها از وظایف شهرداری ها می باشد بیان داشت : در سال های گذشته چند آرامستان در سطح شهر از جمله آرامستان محلّه ی کهوردان با اجرای سنگ فرش بهسازی در آن انجام شده است و در چند آرامستان دیگر نیز خدماتی از سوی شهرداری لامِرد به آنها ارائه شده است و این خدمت رسانی ادامه خواهد یافت.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید