پیشرفت ۹۰ درصدی عملیّات خاکی و ۷۰ درصدی اجرای تک لبه ی ادامه مسیر بلوار معلّم شهر لامِرد

 

توسط واحد عمران شهرداری لامِرد صورت گرفت :

پیشرفت ۹۰ درصدی عملیّات خاکی و ۷۰ درصدی اجرای تک لبه ی ادامه مسیر بلوار معلّم شهر لامِرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لامِرد، عملیّات خاکبرداری و  مخلوط ریزی با پیشرفت ۹۰ درصدی و عملیّات اجرای تک لبه با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی ادامه مسیر بلوار معلّم شهر لامِرد در حال انجام می باشد.
دکتر عطااله جوکار شهردار لامِرد درخصوص عملیّات اجرایی پروژه ی بزرگ ادامه مسیر بلوار معلّم شهر لامِرد بیان داشتند : در راستای گره گشایی و رفع مشمل ترافیک شهر لامِرد از سمت بلوار معلّم، شهرداری لامِرد نسبت به انجام پروژه ی ادامه ی مسیر بلوار بلوار معلّم شهر لامِرد اقدام نموده است.
وی افزود: باتوجه به حجم ترافیک ورودی و خروجی شهر از سمت شرق شهر، شهرداری لامِرد نسبت به تملّک اراضی و بازگشايی ادامه ی مسیر بلوار معلّم شهر لامِرد اقدام نمود که پس از چندین جلسه با مشاور محترم پروژه و تعیین مسیر مناسب و خط پروژه اقدام به عملیّات خاکی و اجرای تک لبه نموده است.
ایشان در ادامه با اشاره به پیشرفت فیزیکی این پروژه بیان داشت : در حال حاضر عملیّات خاکی (خاکبرداری و مخلوط ریزی) با پیشرفت ۹۰ درصد و ۶۵۰۰۰ مترمکعب و حدود ۸۲۰۰۰ مترمکعب زیرسازی که در بعضی از نقاط چندین لایه به صورت متراکم شده اجرا و انجام شده است.
دکتر جوکار درخصوص عملیّات اجرای تک لبه این پروژه بیان داشتند: اجرای تک لبه این پروژه با پیشرفت ۷۰ درصد و به طول ۹۶۰۰ مترطول اجرا و انجام شده است.
ایشان افزود : باتوجه به وجود چندین آبراهه ی آب در مسیر پروژه، مشاور محترم پروژه ۲ ابنیه پُل واقع در مسیر طراحی نموده که در حال حاضر خاکبرداری پُل ها انجام و پیمانکار عملیّات اجرایی این پُل ها را شروع خواهد کرد.
دکتر جوکار در پایان با تشکر از تلاش های صورت گرفته در این پروژه بیان داشت : باتوجه به پیشرفت فیزیکی پروژه در نقاط مختلف، امیدواریم تا پایان آبان ماه مسیر جهت آسفالت در اختیار پیمانکار قرار گیرد.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید