لایروبی رودخانه ها و گواراب های فصلی سطح شهر لامِرد

در آستانه‌ی شروع فصل بارندگی و کاهش حوادث انجام گرفت :

لایروبی رودخانه ها و گواراب های فصلی سطح شهر لامِرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لامِرد، با توجه به شروع فصل بارندگی و بارش های فصل های پاییز و زمستان پروژه ی لایروبی رودخانه های فصلی سطح شهر لامِرد آغاز گردید.
مهندس بهمن نژاد معاون شهرداری لامِرد با اشاره به آغاز عملیّات اجرایی پروژه ی لایروبی رودخانه های سطح شهر لامِرد بیان داشت: به منظور پاکسازی کانال ها، رودخانه ها و گواراب های سطح شهر لامِرد، شهرداری لامِرد براساس برنامه ی زمانبندی پروژه های عمرانی خود، پروژه ی عمرانی _ شهری لایروبی رودخانه های سطح شهر لامِرد را آغاز و اقدام به لایروبی مسیرهای آب در رودخانه ها نموده است.
بهمن نژاد با اشاره به رودخانه های هدف این پروژه بیان داشتند: براساس برنامه ی تنظیمی لایروبی گوراب محلّه سورغال و رودخانه ی فصلی نیدان در اولویت اقدام قرار گرفت و برهمین اساس تاکنون عملیّات اجرایی گوراب سورغال، رودخانه ی نیدان و رودخانه ی گچی عملیّات لایروبی آنها انجام و به اتمام رسیده است.
 ایشان در پایان با اشاره به ادامه دار بودن این پروژه مهم بیان داشت: پروژه ی لایروبی رودخانه های سطح شهر لامِرد تا لایروبی رودخانه های مشخص شده ادامه خواهد داشت و عملیّات اجرایی لایروبی مابقی رودخانه ها با برنامه ریزی انجام شده در حال انجام می باشد.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید