آغاز نهضت آسفالت معابر شهر لامرد با آسفالت خیابان شهاب محلّه ی حسین آباد شهر لامِرد

 

نهضت آسفالت معابر و خیابان های محلاّت شهر لامِرد : 
پروژه ی اول : آسفالت خیابان شهاب محلّه ی حسین آباد شهر لامِرد 

نهضت آسفالت خیابان ها و معابر محلاّت شهر لامِرد با آسفالت خیابان های شهاب واقع در محلّه ی حسین آباد آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لامِرد، در راستای ساماندهی و بهسازی معابر و خیابان های محلاّت شهر لامِرد، شهرداری لامِرد براساس مصوبه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بهسازی، زیباسازی و آسفالت معابر و خیابان های واقع در محلاّت شهر لامِرد را در قالب نهضت آسفالت معابر آغاز نمود.
علی محمودی شهردار شهر لامِرد درخصوص نهضت آسفالت معابر محلاّت شهر لامِرد بیان داشت : شهرداری لامِرد با همراهی شورای اسلامی شهر براساس برنامه ریزی صورت گرفته در بودجه سال ۱۴۰۲ بهسازی و آسفالت خیابان ها و معابر شهری واقع در محلات سطح شهر لامِرد را در قالب نهضت آسفالت معابر محلاّت شهر لامِرد با اعتبار ریالی ۷۰۰ میلیارد ریال معادل ۷۰ میلیارد تومان در دستور کاری سال ۱۴۰۲ خود قرار داد.
شهردار لامِرد در ادامه افزود: براساس لیست تنظیمی خیابان ها و معابر که در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر لامِرد  به تصویت رسیده و به شهرداری نیز ابلاغ شده، نهضت آسفالت معابر محلاّت شهر لامِرد با زیرسازی و آسفالت خیابان شهاب محلّه حسین آباد شهر لامِرد آغاز گردید.
وی درخصوص مشخصات فنی اولین پروژه ی نهضت آسفالت معابر محلاّت شهر لامِرد بیان داشتند: معابر و خیابان هایی که در نهضت آسفالت قرار دارند ابتدا عملیّات تک لبه در آنها انجام و سپس بیس ریزی و آماده سازی آن انجام می گیرد و پس از اتمام عملیّات بیس ریزی، قیر پاشی و آسفالت آن خیایابان یا معبر انجام خواهد گرفت و بر همین اساس در خیابان شهاب به میزان ۶۷۰ مترطول تک لبه اجرا و حجم بیس ریزی انجام شده در این خیابان نیز ۹۳۸۰ مترمربع می باشد.
محمودی اضافه نمود: پس از اجراو اتمام عملیّات تک لبه و بیس ریزی، عملیّات قیرپاشی و آسفالت خیابان شهاب آغاز شد، به نحوی که میزان آسفالت انجام‌ گرفته در این خیابان ۹۳۸۰ مترمربع می باشد که با انجام عملیّات آسفالت ریزی، عملیّات اجرایی اولین پروژه ی نهضت آسفالت خیابان ها و معابر سطح شهر لامِرد پس از سالها به اتمام و در اختیار همشهریان عزیز و ساکنین این خیابان قرار گرفت.
شهردار لامِرد در پایان با اشاره به انجام بدون توقف و براساس برنامه ریزی انجام شده نهضت آسفالت معابر محلاّت شهر لامِرد افزود: این اطمینان را به همشهریان بزرگوار و محترم محلاّت شهر لامِرد می دهیم که تلاش مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر لامِرد بر این است که نهضت آسفالت معابر محلاّت شهر بدون توقف و طبق برنامه ی تنظیمی انجام و ادامه خواهد داشت.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید