آسفالت خیابان عروج محلاّت حسین آباد و کهوردان شهر لامِرد

 

 

نهضت آسفالت معابر و خیابان های محلاّت شهر لامِرد : 
پروژه ی دوم : آسفالت خیابان عروج محلاّت حسین آباد و کهوردان شهر لامِرد  

نهضت آسفالت خیابان ها و معابر محلاّت شهر لامِرد با آسفالت خیابان های عروج واقع در محلاّت حسین آباد و کهوردان آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لامِرد، در راستای ساماندهی و بهسازی معابر و خیابان های محلاّت شهر لامِرد، شهرداری لامِرد براساس مصوبه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بهسازی، زیباسازی و آسفالت معابر و خیابان های واقع در محلاّت شهر لامِرد را در قالب نهضت آسفالت معابر آغاز نمود.
علی محمودی شهردار شهر لامِرد درخصوص نهضت آسفالت معابر محلاّت شهر لامِرد بیان داشت : شهرداری لامِرد با همراهی شورای اسلامی شهر براساس برنامه ریزی صورت گرفته در بودجه سال ۱۴۰۲ بهسازی و آسفالت خیابان ها و معابر شهری واقع در محلات سطح شهر لامِرد را در قالب نهضت آسفالت معابر محلاّت شهر لامِرد با اعتبار ریالی ۷۰۰ میلیارد ریال معادل ۷۰ میلیارد تومان در دستور کاری سال ۱۴۰۲ خود قرار داد.
شهردار لامِرد افزود: براساس لیست تنظیمی خیابان ها و معابر که در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر لامِرد  به تصویت رسیده و به شهرداری نیز ابلاغ شده، نهضت آسفالت معابر محلاّت شهر لامِرد با زیرسازی و آسفالت خیابان شهاب محلّه حسین آباد شهر لامِرد آغاز گردید.
وی درخصوص مشخصات فنی دومین پروژه ی نهضت آسفالت معابر محلاّت شهر لامِرد بیان داشتند: معابر و خیابان هایی که در نهضت آسفالت قرار دارند ابتدا عملیّات تک لبه در آنها انجام و سپس بیس ریزی و آماده سازی آن انجام می گیرد و پس از اتمام عملیّات بیس ریزی، قیر پاشی و آسفالت آن خیایابان یا معبر انجام خواهد گرفت و بر همین اساس در خیابان عروج دومین پرو به میزان ۶۴۰ مترطول تک لبه اجرا,، میزان بیس ریزی انجام شده در این خیابان ۹۱۰۰ مترمربع و آسفالت انجام شده نیز به میزان ۹۱۰۰ مترمربع می باشد.
شهردار لامِرد در پایان با اشاره به انجام و اجرای بدون توقف نهضت آسفالت معابر محلاّت شهر لامِرد افزود: نهضت آسفالت معابر محلاّت شهر لامِرد بدون لحظه ای توقف و طبق برنامه ی تنظیمی انجام و ادامه خواهد داشت و همشهریان بزرگوار این روند را در سطح شهر احساس خواهند نمود.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید