آسفالت کناره ی شمالی خیابان ولایت شهر لامِرد

در ادامه ی نهضت آسفالت معابر و خیابان های محلاّت شهر لامِرد : 
پروژه ی چهارم : آسفالت کناره ی شمالی خیابان ولایت شهر لامِرد 

در ادامه ی نهضت آسفالت خیابان ها و معابر محلاّت شهر لامِرد، آسفالت کناره های شمالی و جنوبی خیابان ولایت شهر لامِرد به عنوان چهارمین پروژه انجام گرفت. 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لامِرد، در راستای ساماندهی و بهسازی معابر و خیابان های محلاّت شهر لامِرد، شهرداری لامِرد براساس مصوبه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بهسازی، زیباسازی و آسفالت معابر و خیابان های واقع در محلاّت شهر لامِرد را در قالب نهضت آسفالت معابر آغاز نمود.
علی محمودی شهردار شهر لامِرد درخصوص نهضت آسفالت معابر محلاّت شهر لامِرد بیان داشت : شهرداری لامِرد با همراهی شورای اسلامی شهر براساس برنامه ریزی صورت گرفته در بودجه سال ۱۴۰۲ بهسازی و آسفالت خیابان ها و معابر شهری واقع در محلات سطح شهر لامِرد را در قالب نهضت آسفالت معابر محلاّت شهر لامِرد با اعتبار ریالی ۷۰۰ میلیارد ریال معادل ۷۰ میلیارد تومان در دستور کاری سال ۱۴۰۲ خود قرار داد.
شهردار لامِرد افزود: براساس لیست تنظیمی خیابان ها و معابر که در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر لامِرد تصویت و به شهرداری نیز ابلاغ شده، نهضت آسفالت معابر محلاّت شهر لامِرد با آسفالت کناره های شمالی و جنوبی خیابان ولایت ادامه یافت. 
وی درخصوص مشخصات فنی چهارمین پروژه ی نهضت آسفالت معابر محلاّت شهر لامِرد بیان داشتند: معابر و خیابان هایی که در نهضت آسفالت قرار دارند ابتدا عملیّات تک لبه در آنها انجام و سپس بیس ریزی و آماده سازی آن انجام می گیرد و پس از اتمام عملیّات بیس ریزی، قیر پاشی و آسفالت آن خیایابان یا معبر انجام خواهد گرفت و بر همین اساس در پروژه ی آسفالت کناره های شمالی و جنوبی خیابان ولایت به میزان ۳۵۵۰ مترطول تک لبه اجرا,، میزان بیس ریزی انجام شده در این خیابان ۶۲۰۰ مترمربع و آسفالت انجام شده نیز به میزان ۶۲۰۰ مترمربع می باشد.
شهردار لامِرد در پایان با اشاره به انجام و اجرای بدون توقف نهضت آسفالت معابر محلاّت شهر لامِرد افزود: نهضت آسفالت معابر محلاّت شهر لامِرد بدون لحظه ای توقف و طبق برنامه ی تنظیمی انجام و ادامه خواهد داشت و همشهریان بزرگوار این روند را در سطح شهر احساس خواهند نمود.

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید