آسفالت خیابان های فرزانگان جنوبی و شمالی شهر لامِرد

 

در ادامه ی نهضت آسفالت معابر و خیابان های محلاّت شهر لامِرد : 
پروژه ی پنجم : آسفالت خیابان های فرزانگان جنوبی و شمالی شهر لامِرد

در ادامه ی نهضت آسفالت خیابان ها و معابر محلاّت شهر لامِرد، آسفالت کناره های شرقی و غربی خیابان فرزانگان جنوبی و خیابان فرزانگان شمالی شهر لامِرد به عنوان پنجمین پروژه انجام گرفت. 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لامِرد، در راستای ساماندهی و بهسازی معابر و خیابان های محلاّت شهر لامِرد، شهرداری لامِرد براساس مصوبه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بهسازی، زیباسازی و آسفالت معابر و خیابان های واقع در محلاّت شهر لامِرد را در قالب نهضت آسفالت معابر آغاز نمود.
علی محمودی شهردار شهر لامِرد درخصوص نهضت آسفالت معابر محلاّت شهر لامِرد بیان داشت : شهرداری لامِرد با همراهی شورای اسلامی شهر براساس برنامه ریزی صورت گرفته در بودجه سال ۱۴۰۲ بهسازی و آسفالت خیابان ها و معابر شهری واقع در محلات سطح شهر لامِرد را در قالب نهضت آسفالت معابر محلاّت شهر لامِرد با اعتبار ریالی ۷۰۰ میلیارد ریال معادل ۷۰ میلیارد تومان در دستور کاری سال ۱۴۰۲ خود قرار داد.
شهردار لامِرد افزود: براساس لیست تنظیمی خیابان ها و معابر که در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر لامِرد تصویت و به شهرداری نیز ابلاغ شده، نهضت آسفالت معابر محلاّت شهر لامِرد با آسفالت کناره های غربی و شرقی خیابان فرزانگان جنوبی و آسفالت خیابان فرزانگان شمالی ادامه یافت. 
وی درخصوص مشخصات فنی پنجمین پروژه ی نهضت آسفالت معابر محلاّت شهر لامِرد بیان داشتند: معابر و خیابان هایی که در نهضت آسفالت قرار دارند ابتدا عملیّات تک لبه در آنها انجام و سپس بیس ریزی و آماده سازی آن انجام می گیرد و پس از اتمام عملیّات بیس ریزی، قیر پاشی و آسفالت آن خیایابان یا معبر انجام خواهد گرفت و بر همین اساس در پروژه ی آسفالت خیابان فرزانگان جنوبی و شمالی به میزان ۸۸۰ مترطول تک لبه اجرا، میزان بیس ریزی انجام شده در این خیابان ها ۶۳۰۰ مترمربع و آسفالت انجام شده در این خیابان ها نیز به میزان ۶۳۰۰ مترمربع می باشد.
شهردار لامِرد در پایان با اشاره به انجام و اجرای بدون توقف نهضت آسفالت معابر محلاّت شهر لامِرد افزود: نهضت آسفالت معابر محلاّت شهر لامِرد بدون لحظه ای توقف و طبق برنامه ی تنظیمی انجام و ادامه خواهد داشت و همشهریان بزرگوار این روند را در سطح شهر احساس خواهند نمود.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید