اجرای 4 هزار 280 متر طول تک لبه و کانیوا در مدت ۳۰ روز توسط شهرداری لامرد

محمودی شهردار لامِرد: 
در ادامه پروژه ی بزرگ اجرای تک لبه در معابر شهر لامِرد،  اجرای 4 هزار و 280 متر طول تک لبه و کانیوا در مدت ۳۰ روز 

      به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لامِرد؛ در ادامه ی پروژه ی بزرگ اجرای تک لبه در معابر شهر لامِرد میزان 4 هزار و 280 مترطول در معابر محلاّت این شهر انجام گرفت.
علی محمودی شهردار شهر لامِرد درخصوص این اَبَر پروژه ی عمرانی بیان داشت : در ادامه عملیّات اجرایی پروژه ی اجرای تک لبه معابر شهر لامِرد، این پروژه در محلاّت آبشولی، چاه علی، خندق، لامِرد و ... آغاز و در مدت زمان ۳۰ روز انجام و یا در حال اجرا می باشد.
وی افزود: این پروژه همین طور که در بالا اشاره شد در حال انجام می باشد که در زیر به آنها می پردازیم :

۱_ پروژه اجرای تک لبه خیابان ۳۰ متری محله آبشولی : 
محمودی شهردار شهر لامِرد درخصوص مشخصات فنی و هزینه انجام شده این پروژه ی شهری بیان داشتند : در این پروژه عمرانی شهری تک لبه به متراژ ۶۵۰ مترطول و کانیوا به متراژ ۷۲۰ مترطول اجرا شده است که جهت اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان از محل درآمدهای شهرداری هزینه شده است. 

۲_ پروژه ی اجرای تک لبه خیابان رحمت محله لامِرد :
شهردار لامِرد با اشاره به اجرای تک لبه در خیابان رحمت محله لامِرد افزودند: در اجرای این پروژه میزان ۴۰۰ مترطول تک لبه انجام شده که جهت انجام این پروژه زیباسازی اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان از محل درآمدهای شهرداری هزینه شده است. 

۳ _ پروژه ی اجرای تک لبه خیابان بوستان بلوار شهید نعیمی شهر لامِرد :

 شهردار لامِرد درخصوص مشخصات فنی این پروژه بیان داشت : در این پروژه به متراژ  ۵۵۰ مترطول با هزینه ای بالغ بر ۳۵۰ میلیون تومان تک لبه اجرا و عملیّات اجرایی آن به پایان رسیده است. 

۴_ پروژه ی اجرای تک لبه در خیابان رضوی واقع در بلوار شهید نعیمی شهر لامِرد : 
علی محمودی شهردار شهر لامِرد در ادامه با اشاره به پروژه ی اجرای تک لبه در خیابان رضوی واقع در بلوار شهید نعیمی بیان داشت : در ادامه اجرای پروژه ی اجرای تک لبه در معابر شهر لامِرد، پروژه اجرای تک لبه در خیابان رضوی ادامه یافت که در این پروژه تاکنون میزان ۴۵۰ مترطول تک لبه با اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیون تومان اجرا شده است که عملیات اجرایی این پروژه در حال انجام می باشد. 
۵_ پروژه ی اجرای تک لبه خیابان ۳۱ بلوار غدیر شهر لامِرد : 
محمودی شهردار شهر لامِرد درخصوص این پروژه بیان داشتند : در اجرای این پروژه میزان ۶۴۰ مترطول تک لبه اجرا شده است که جهت اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر ۶۴۰ میلیون تومان از محل اعتبارات شهرداری انجام و به پایان رسیده است. 

شهردار لامِرد با اشاره به ادامه داشتن این پروژه ی شهری در معابر شهر لامِرد افزودند :
این پروژه ی زیباسازی تا پایان سال ۱۴۰۲ براساس برنامه ریزی تنظیمی ادامه خواهد داشت و این پروژه هم اکنون در خیابان تربیت و خیابان دولت واقع در شهرک هجرت شهر لامِرد در حال انجام می باشد. 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید