آگهی مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد

 

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند ۳ صورتجلسه شماره ۶ تاریخ 1400/09/11 شورای اسلامی شهر لامرد، تعدادی از اراضی خدماتی شهرداری را از طریق مزایده به فروش برساند.

 لذا متقاضیان واجدین شرایط میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده به سایت شهرداری لامرد مراجعه یا با شماره تلفن همراه ۰۹۲۰۱۸۳۰۱۳۷ (روابط عمومی شهرداری لامرد) تماس حاصل نمایند.

جهت دریافت فایل مزایده، روی لینک زیر کلیک کنید.

mozayedeh-zamin.pdf

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید