مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد اسفندماه 1400

آگهی مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد

 

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند 3 صورتجلسه شماره 6 تاریخ 1400/09/11 شورای اسلامی شهر لامرد تعدادی از اراضی خدماتی شهرداری مطابق لیست پیوست را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا متقاضیان واجدین  شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سایت شهرداری لامرد مراجعه نمایند . مدت شرکت در مزایده از زمان درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز می باشد . پیشنهاد دهنده با اطلاع کامل از قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده املاک شهرداری لامرد شرکت نماید . به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد . هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود . دیگر شرایط و اسناد مزایده در سایت شهرداری لامرد می باشد. %

 

آگهی نوبت اول مزایده : 1401/01/14              نوبت دوم مزایده : 1401/01/23

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده : پایان وقت اداری پنج شنبه 4  اردیبهشت ماه 1401

بازگشایی اسناد مزایده : یک شنبه 4 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح

 

جهت دریافت اسناد مزایده بر روی لینک زیر کلیک کنید

Mozayedeh Esfand.pdf

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید