آگهی مزایده واگذاری کیوسک های سطح شهر لامرد

 

آگهی مزایده ی واگذاری کیوسک های سطح شهر لامرد

     شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند 1 صورتجلسه شماره 9  تاریخ 1400/10/28 و تاییدیه کمیته تطبیق به شماره 22/15157/س تاریخ 1400/11/23، بهره برداری از مکـانهایی جهت ایجاد کیوسک و غرفه با کاربـری اغذیه فروشی در پنج (5) نقطه سطح شهر لامرد را بر اساس آدرس های ذیل به صورت مزایده به افراد  واجد شرایط واگذار نماید.

 

نوبت اول آگهی : 1403/02/12

نوبت دوم آگهی :  1403/02/19

مهلت تحویل اسناد :  شنبه  1403/02/29  ساعت 14

تاریخ بازگشایی مزایده : یکشنبه 1403/02/30    ساعت 13

 

متقاضیان جهت کسب اطلاع و دریافت اسناد و مدارک مزایده به سایت شهرداری به نشانی  www.Lamerd.ir  مراجعه نمایند.

 

                                                                                                                     علی محمودی

                                                                                                                     شهردار لامرد

 

شرایط و مکان های آگهی مزایده کیوسک های سطح شهر لامرد.pdf

فرم پیشنهاد قیمت مزایده کیوسک های سطح شهر لامرد.pdf

کروکی کیوسک های سطح شهر لامرد.pdf

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید