آگهی مزایده ی مرحله ی دوم واگذاری کیوسک های سطح شهر لامرد

 

 

آگهی مزایده ی مرحله ی دوم واگذاری کیوسک های سطح شهر لامرد

 

     شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند 1 صورتجلسه شماره 9  تاریخ 1400/10/28و تاییدیه کمیته تطبیق به شماره 15157/22/س تاریخ 1400/11/23، بهره برداری از مکـانهایی جهت ایجاد کیوسک و غرفه با کاربـری اغذیه فروشی در چهار (4) نقطه سطح شهر لامرد را بر اساس آدرس های ذیل به صورت مزایده به افراد  واجد شرایط واگذار نماید.

 

نوبت اول آگهی : 1403/03/10

نوبت دوم آگهی :  1403/03/17

مهلت تحویل اسناد :  شنبه  1403/03/26 ساعت 14

تاریخ بازگشایی مزایده : یکشنبه 1403/03/27  ساعت 13

 

متقاضیان جهت کسب اطلاع و دریافت اسناد و مدارک مزایده به سایت شهرداری به نشانی  www.Lamerd.ir  مراجعه نمایند.

 

                                                                                                                     علی محمودی

                                                                                                                     شهردار لامرد

 

شرایط و مکان های آگهی مزایده مرحله دوم کیوسک ها .pdf

کروکی  و نشانی محل کیوسک های سطح شهر .pdf

فرم پیشنهاد قیمت مرحله دوم کیوسک های سطح شهر.pdf

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

سبد خرید