آرشیو اخبار

آگهی تجدید مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد

آگهی تجدید مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد
آگهی تجدید مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد شهرداري لامرد در نظر دارد براساس بند 3 صورتجلسه شماره 27 تاريخ 1401/06/12و نامه اجرائي شماره 15593/ 23 س تاريخ 1401/07/04 شوراي اسلامي شهر لامرد تعدادي از اراضي خدماتي شهرداري را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا متقاضيان واجدين  شرايط مي توانند جـهت دريافت اسناد مـزايده به سـايت شهرداري لامرد به آدرس Lamerd.ir مراجعه نمايند . مدت شركت در مزايده از …
ادامه مطلب

آگهي مزايده فروش زمين خدماتي شهرداري لامرد

آگهي مزايده فروش زمين خدماتي شهرداري لامرد
آگهي مزايده فروش زمين خدماتي شهرداري لامرد   شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس بند 3 صورتجلسه شماره 27 تاريخ 1401/06/12و نامه اجرائي شماره 23/15593س تاريخ 1401/07/04 شوراي اسلامي شهر لامرد تعدادي از اراضي خدماتي شهرداري مطابق ليست پيوست را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا متقاضيان واجد  شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سايت شهرداري لامرد مراجعه نمايند . مدت شركت در مزايده از زمان …
ادامه مطلب

مناقصه آسفالت معابر - ذیحسابی

مناقصه آسفالت معابر - ذیحسابی
آگهي مناقصه آسفالت معابر شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس به شماره 706127 مورخ 1400/12/28 بودجه سال 1400 ، اجراي آسفالت معابر سطح شهر را به بخش خصوصي واگذار نمايد . لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سایت اینترنتی شهرداري لامرد مراجعه نمايند . مبلغ کل پيمان 28/000/000/000 ريال (بیست و هشت میلیارد …
ادامه مطلب

مناقصه واگذاری خدمات شهر و فضای سبز شهرداری لامرد

مناقصه واگذاری خدمات شهر و فضای سبز شهرداری لامرد
  شهرداری لامرد در نظر دارد براساس بند 1 صورتجلسه شماره 17 مورخ 1401/01/25 شورای اسلامی شهر لامرد، خدمات شهر وحفظ و نگهداری فضای سبز و پارکها را بصورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه به سایت شهرداری مراجعه نمایند. مدت زمان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز می باشد. …
ادامه مطلب

مزایده واگذاری کیوسک سطح شهر نوبت دوم

مزایده واگذاری کیوسک سطح شهر نوبت دوم
     شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند 1 صورتجلسه شماره 9  تاریخ 10/28/ 1400 ، بهره برداری از مکانهایی جهت ایجاد کیوسک و غرفه با کاربری اغذیه فروشی در یازده (11) نقطه سطح شهر لامرد را به صورت مزایده به افراد  واجد شرایط واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند جهت آگهی از شرایط و دریافت اسناد مزایده به سایت شهرداری لامرد مراجعه نمایند . هزینه درج آگهي …
ادامه مطلب

مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد اسفندماه 1400

مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد اسفندماه 1400
آگهی مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد   شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند 3 صورتجلسه شماره 6 تاریخ 1400/09/11 شورای اسلامی شهر لامرد تعدادی از اراضی خدماتی شهرداری مطابق لیست پیوست را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا متقاضیان واجدین  شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سایت شهرداری لامرد مراجعه نمایند . مدت شرکت در مزایده از زمان درج آگهی نوبت دوم به مدت …
ادامه مطلب

آگهی مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد

آگهی مزایده فروش زمین خدماتی شهرداری لامرد
  شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند ۳ صورتجلسه شماره ۶ تاریخ 1400/09/11 شورای اسلامی شهر لامرد، تعدادی از اراضی خدماتی شهرداری را از طریق مزایده به فروش برساند.  لذا متقاضیان واجدین شرایط میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده به سایت شهرداری لامرد مراجعه یا با شماره تلفن همراه ۰۹۲۰۱۸۳۰۱۳۷ (روابط عمومی شهرداری لامرد) تماس حاصل نمایند. جهت دریافت فایل مزایده، روی لینک زیر کلیک کنید. mozayedeh-zamin.pdf
ادامه مطلب
سبد خرید